AQUADEX

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESPİTİ

Tecrübe alanında işbirliği için; Tutarlı kalite ile ortaklık

Atık su arıtımında British Arenco Chemicals lisanslı AQUADEX dinamik çözümlemeleri ile Arenco Türkiye; ürün ve servis hizmetinin birbiriyle iç içe sinerji yarattığı özel bir çalışma şekli geliştirmiş ve sektörde bir ithalatçı, üretici ya da distribütör tanımı yerine ‘servis sağlayıcı’ sıfatı ile yer almıştır.

Arenco Türkiye; Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerimizdeki; atık su arıtma, metal yüzey işlem, endüstriyel su şartlandırma ve profesyonel havuz suyu arıtma sektörlerinde faaliyet gösteren 450’den fazla endüstriyel işletmeye ürün ve bağlı hizmetlerini sürdürmektedir. Atık su artıma alanında; Arenco Türkiye, İngiliz Arenco Chemicals lisansı ile Aquadex ürünleri ile hizmet verirken, istikrarın kalitesi kavramı üzerine özel bir hizmet anlayışı geliştirmiştir.

Su yeryüzünde yaşam için bir ön koşuldur. İnsan faaliyetleri her seviyede suya ve onun geniş kullanım şekillerine bağımlıdır. Ve, tatlı suyun sürekli doğanın döngüleri tarafından yenilendiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, Arenco laboratuarlarında geliştirilen tüm su arıtma ürünleri "Dinamik" ürünler olarak sınıflandırılır. Bu ifadenin vurgusu, Arenco ve Avrupa ve Amerikan Girişim Distribütörleri ortak çabalarıyla, bir merkezi etkinlik raporu yapısı oluşturulması, ve son ürünlerin bu raporlar ışığında ve ihtiyaç hissedildikçe revize ediliyor olmasıdır. Bahsedilen güncelleme ve iyileştirme, bilgisayar teknolojisi ürünlerine çok benzer şekilde ve yıllık bazda uygulanır.


YENİLİKÇİ ARENCO DİNAMİK KİMYASALLARIN AVANTAJLARI

Bu tür ihtiyacı doğuran ana mantık ise her sektörde uygulanan teknoloji ve işlemlerin sürekli değişimidir; bu, suyun kendi özelliklerinde oluşan sürekli değişime çok benzer. Buna göre, her Arenco Ülke distribütörü, uygulamalı kalite garantisi sunarak ve ayrıca Arenco Merkezi Sistemi ile tüm bilgi akışı ve verimlilik denetimleri raporlarını paylaşarak, kalite sürdürülebilirliği için müşterilerine bir ortak olma misyonu edinmiştir.

Uzman teknik personel tarafından ücretsiz gerçekleştirilen teknik analiz ile; arıtma tesisinin saha tetkikleri yapılarak özel bir servis raporu; aşağıdaki konu başlıklarının ne derece sağlıklı işlediği üzerinedir.

1) Renk giderici kimyasallara rağmen renk değeri bazen neden düşmez?

2) Bakteri popülasyonu ve performansı iyi olmasına rağmen renk gideriminin yapılamadığı neden görülür?

3) Verimli bir arıtma tesisine rağmen KOİ değeri bazen neden düşmez?

4) İyi çalışan bir atık su tesisine rağmen bazen neden yağ sudan ayrışmaz?

5) İyi kimyasallar ve iyi bir tesise rağmen AKM veya ağır metal sorunu neden devam edebilir?

6) Çamur susuzlaştırma ünitesi sağlıklı olmasına rağmen bazen çamurda yüksek nem neden kalır?

7) Yeterli karıştırıcılara rağmen bazen flokların neden çökmediği görülür?