Poolguard

ÖZEL HAVUZ BAKIMI

HAVUZ KEYFİNİ; İSTİKRARA DEVRETMENİN RAHATLIĞI...

Hizmet sektöründe sağlık güvenliği konusunda çalışan turizm profesyonellerinin ortak görüşü; kalitenin istikrarı kavramının önemidir. Başta otel ve tatil köyleri olmak üzere büyük işletmelerin sunduğu hizmetler arasında risk alınamayacak konuların en başında yüzme havuzu sağlığı gelmektedir.
BRITISH ARENCO CHEMICALS; Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerimizdeki otel ve tatil köylerine lisanslı formülleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı tescilli markası PoolGuardPro profesyonel havuz suyu kimyasalları ile servis hizmeti vermektedir.

İNSAN FAKTÖRÜNDEN DAHA ÖNCELİKLİ;
İnsan faktörü denildiğinde genellikle yetişkin insanların akla geldiği düşünülse de, havuz konusunda daha önemli ve öncelikli olarak, bebek ve çocuk faktörü göz önüne alınır. Bu noktada kullanılacak ürünlerin marka kalitesi kadar önemli diğer unsur; servis istikrarındaki kalitedir. Servis sağlayıcının istikrar kalitesi; beş kriterle rakiplerine göre avantaj olarak değerlenir;

* Toplam Tecrübe
* Süreç Uygulama Hızı
* Ürün Uzmanlığı
* Toplam Kalite Yönetimi Fiyatlandırması
* İşe Verilen Önem

Bu beş kriterden her bir avantaj; havuz suyu şartlandırma sürecini oluşturan beş aşama boyunca ayrı önem kazanır ve servis tecrübesi ile markasının kalitesi birleşerek talep edilen istikrarı sağlar. Bu aşamalardan herhangi birindeki eksiklik ya da aksama, tüm prosesi etkiler ve işletmenin göze almayacağı bahsedilen risk faktörünün oluşmasına neden olur.

ARENCO PoolGuardPro istikrarda kalite 5 avantaj değerine göre

HAVUZ SUYU ŞARTLANDIRMA SÜRECİNDE KRİTİK 5 AŞAMA;

1- "Su Analiz Süreci ~ Toplam Tecrübe" Avantaj Değeri
Su testleri; ücretsiz ve basit işlemlerden oluşmasına karşın, yapılacak analizde nelerin ölçüleceğini bilmek ve ona göre çözüm geliştirmek en önemli aşamadır. Sadece standart test uygulamalarından ibaret değildir. ‘İstikrarda kalite’ ilk avantaj değeri olan; ‘toplam tecrübe’ çok önemlidir, çünkü neyin ölçülmesi gerektiği tam olarak bilinmezken çözüm geliştirmek mümkün değildir. Tahlillerin sıklığı kadar, bakılması gereken değerlerin bölgeye göre, mevsime göre ya da olağanüstü bir duruma göre farklılaşması da söz konusudur. Servis yöneticisine destek olan merkez laboratuarın tecrübesi ya da tecrübesizliği, tüm tesisin sağlık güvenliğini ve bağlı markasına ait tüm değerlerin risk faktörüdür.

2 - Dengeleme ~ Süreç Uygulama Hızı Avantaj Değeri
Test sonuçlarına göre güvenli ve temiz su için ilk adım; dengeleme ile; korozyon ile oluşabilecek gravür birikimi önlenir, ekipmanının hasar görmesi engellenir, dezenfektanlardan minimum ölçeklerle maksimum verim alınması sağlanır ve gereksiz harcamanın önüne geçilir. İdeal aralıklar belirlenerek klorun en etkin takviyesi için bir takvim çıkarılır.
Bu takvimin uygulanmasında ‘kaliteli istikrar’ avantajlarından; ‘süreç uygulama hızı’ ayrı bir önem kazanır. Çünkü takip eden tüm aşamaların mükemmel işlemesi için dengeleme unsuru kilit önem taşır. Yenilenecek test sonuçlarına göre sürekli ayarlamalar yapmak gerekir ki, bu da en çok servis yöneticisinin uygulama hızıyla ilgilidir. İlgili tesise ne kadar yakın servis birimleri olursa olsun, çoğu zaman konu uzaklıkla değil, servis sağlayıcı firmanın hız konusundaki duyarlılığı ile ilgilidir.

3- Sterilize & Yosun Oluşumunun Engellenmesi ~ Ürün Uzmanlığı Avantaj Değeri
Sürecin bu en kritik aşamasında ise istikrarın kalitesi kavramını oluşturan değerlerden; ‘ürün uzmanlığı’ en ön plana çıkmaktadır. Basitçe belirtilen bu aşamaların her biri için yanlış ürün tavsiyesi ya da uygulamada denetim eksikliği de tüm havuz sağlığının bir anda riske atılmasına neden olabilmektedir. Havuz suyu sterilizasyonunda klor bazlı çözümlerin, ideal ölçülerinde olması veya olmamasına göre hayati öneme sahip bir konudur. Klor seviyeleri çok yüksek ise, doz aşımı veya klor-kilit oluşturabilir ki bu da servis sağlayıcı yöneticinin uzmanlığının önemini vurgular. Uygulanacak ürünün yetersiz kalitesi de bu riski oluşturabilir. Stabilizasyon için uygulanacak çözümler, bir yönetmen hassasiyetiyle seçilmelidir. Ayrıca kullanışlı olması da çok önemlidir.

Yosun önleyiciler aşaması da sterilizasyon aşaması kadar kritiktir. Havuz suyunun mikroskobik bitki formlarından olan yosun, havuz kenarlarına sarılmak isterler. Aynı zamanda suyun bulutlu görünümüne neden olan; serbest yüzme eğilimli yosunlar, yeşil algler, hardal tipi yosunlar, ince kahverengi yosunlar ve siyah yosunlar gibi tiplerine göre farklı çözüm uzmanlığı gerektirirler. Sürekli rüzgar, toz fırtınaları ve yağmurla da havuza karışabilirler. Tüm bu uygulamalar için servis sağlayıcı firma yetkilisi ‘uygulayıcı’nın ürün uzmanlığı hayati değer taşır. ‘İstikrarın kalitesi’ kavramında bahsedilen ‘ürün uzmanlığı’; ARENCO Dinamikleri; PoolGuardPro formüllerinin servis sağlayıcı firmanın uygulama süreci ile gelişmiştir.

4- Çöktürücüler ve Sürekli Temizleyiciler ~ Toplam Kalite Yönetimi Fiyatlandırması Avantaj Değeri
Hem çöktürücülerin ve hem de sürekli temiz tutan çözümlerin uygulandığı bu aşama, havuz suyunun sigortası olarak düşünülebilir. Böylece "Toplam kalite yönetimi fiyatlandırması" önem kazanır, çünkü tüm sistemi düzenli olarak korumak için takip edilecek uygulamaların maliyetleri de işletme için önemlidir. Uygulanan kimyasallarının bedelleri kadar kalitesini oluşturan içerikleri de hassastır; göz tahrişine, klor kokusuna neden olmayacak kalitede ürünlerin seçimini gerektirir. Tekrarlanan bu süreçte kaliteli içeriklerin optimum fiyatlandırmaya sahip olması önemlidir.

5- Filtreleme ve Düzenli Bakım ~ İşe Verilen Önem Avantaj Değeri
Bu aşamada servis sağlayıcı, hem filtre temizleyiciler, hem de yüzey temizleyiciler olarak çözümler sunar. Yüzey temizleyiciler; havuz taban temizlikleri için geliştirilmiş asidik ürünlerdir ve özellikle sezon açılışlarında havuz tabanlarını havuz derzlerine zarar vermeden temizlerler. İstikrarın kalitesi kavramını oluşturan avantajların birbirleriyle sinerji oluşturmasını sağlayan; "işe verilen önem" kavramını en çok bu aşama vurgular. Çünkü filtreleme sonrası düzenli bakımlar olmaksızın tüm sürecin baştan alınması gerekebilir ki bu satıcı firma için kısa vadeli bir avantaj sunuyormuş gibi görünse de, aslında "istikrarın kalitesi" kavramıyla tamamen çelişen bir tutumu işaret eder. Düzenli bakımlar işin aslıdır. Onlar olmaksızın markalaşmış otellere hizmet verilemez, ya da zincir tatil köyü markalarının neden en tecrübeli servis sağlayıcı firma ile çalıştığı anlam kazanamazdı.