ROYALIN

PROSES KİMYASALLARI

Deneyime sahip niteliklere göre farmasötik teknologları

PERFORMANS / ROYALIN KAĞIT PROSES KİMYASALLARI

Arenco, müşterileriyle birlikte kâğıt endüstrisinin ilerlemesine kendini adamıştır. Kâğıt hamuru ve endüstrisinin uygulanmasında değer yaratılması ve ürün çıkarılması aşamalarında uzmanlık sahibidir. Kimya teknik mühendisleri ile işlemlerin etkinliğini, verimliliği ve nihai ürün kalitesini arttırır.

Kâğıt üretimi uzun süreçler içermekte ve yüksek miktarlarda su ve hamur gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. Makine etkililiğini artırmak ve yüksek düzeyde çıktı elde edilmesini sağlayabilmek için işlemler aşamalara ayrılmış ve her aşamada farklı kimyasalların kullanımını gerektirmektedir. Yatırım maliyetlerini düşürebilmek ve makinelerin verimliliğini artırabilmek için farklı dozlarda kâğıt uzmanlık kimyasalları üretir.
Arenco, kâğıt ürünlerinin fiziki niteliklerini arttırabilmek için formüle edilmiş kâğıt performans kimyasallarının tümünü sunmaktadır. Uluslararası üretim ağı dolayısı ile yüksek performanslı ürünler ve bölgesel kalıcılık sunar.

Pıhtılaştırıcı ve Çökelticiler
Arenco kâğıt makine sistemleri ve atık su tesislerinde kullanmak için farklı türlerde pıhtılaştırıcı ve çökelticiler üretmektedir. Royalin tutma belirteçleri, özellikle tekli tutma belirteci olarak geliştirilmiştir. Mikro partiküllerle kullanılabilen organik ve organik olmayan pıhtılaştırıcılarla birlikte iyileştirme sistemlerinde kullanılmaktadır. Royalin çökeltici ürün grupları geliştirme ve iyileştirme düzeylerinin arttırılabilmesi için anyonik çöp yüklerini nötralize edicileri, sabitleyicileri ve kaplanmış kırdı sistemi içindeki yapışkanları, akd ve asa birleşimlerini kullanmaktadır.

Haşıl Kimyasalları
arenco iç alkali boyutları AKD, ASA ve ASA emülsifiye edici maddeler içermektedir. Her bir ürün, kimyasal farklılıklar sunmak suretiyle, kâğıt üretim endüstrisine kullanım açısından için istisnai değer katma amacı taşımaktadır. Yüzey belirleyici ürünler, gazete basımı, mukavva, taşıyıcı kartonu ve alçıtaşı uygulamalarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mukavemetli Reçineler
Royalin ıslak mukavemet ve kuru mukavemet reçineleri, kağıt ve kağıt havlu ürünleri, liner cinsi kağıtlar, sıvı paketleme ve taşıyıcı levhalar için tasarlanmıştır. Arenco ayrıca, farklı kağıt sınıflarında, çekme ve açılmaya karşı dayanıklılığı artıran kuru mukavemet reçine ürün serisi sunmaktadır.

Biosid ve Deposit Kontrolü
Değirmenlerde oluşan depozit ve depozit ile ilişkili sorunlar, nihai üründe rulo yapışkan lekeleri, takılı kumaşlar ve keçeler, kağıt yaprağı üzerinde ince noktalar ve delikler, yırtılmalar, verimsiz işleme ve kir gibi sorunlar oluşmasına sebep olur. Kağıt yapımında kullanılan geri dönüşümlü kağıt ise lateks, plastik ve yapışkanlık gibi benzersiz başkaca sorunları ortaya çıkarır. Royalin mikro – biyositler, dağıtıcılar ve kimyasal kaynatıcılar gibi ürün grupları makinelerde ve üretim merkezlerinde oluşabilecek sümük, zift, ölçek, diğer enkaz kalıntılarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.

Köpük Önleyici ve Köpük Gidericiler
Köpüğün yok edilmesi veya ortaya çıkması durumunda ortadan kaldırılabilmesi için çok geniş yelpazede geliştirilmiş kimyasal formülasyonlar vardır. Çoğu köpük önleyici ürün grupları her iki görevinde yerine getirebilmektedir. Arenco köpük önleyiciler kâğıt üretim sistemlerinde çift etkili ajan olarak davranmaktadır.

PERFORMANS / ROYALIN ŞEKER PROSES KİMYASALLARI

Doğası gereği tatlı… Şeker, binlerce yıldır dengeli tatlı bir tat veren, güvenli bir katkı maddesi olarak değer bulan ve gıdaların çok sayıdaki temel fonksiyonel özelliklerine katkı sağlayan önemli bir besin maddesi olmuştur. Şeker, bitkilerin büyüme ve yaşam döngüsü içinde hayati bir rol oynadığı gibi, bizim gıda ihtiyacımız için önemli bir bileşendir. Her ne kadar tüm meyve ve sebzeler şeker üretebilse de, şeker kamışı ve şeker pancarı bitkileri en erişilebilir sükroz depoları içerir.

Şeker kamışı ve şeker pancarının işlenmesiyle elde edilen şeker, bitkilerde, meyvelerde ve sebzelerde doğal olarak bulunan aynı sükrozdur. Ham şekerin rengi, işletme materyalleri ve karbon filtreler ile fiziksel olarak ayrıştırılmak suretiyle renk safsızlığı absorbe edilir. Şeker kamışı ve şeker pancarı rafine sürecinin bir yan ürünü olan pekmezin de birçok kullanım alanı bulunmaktadır.

Şekerin rafine edilmesi ve işlenmesi
Arenco, şeker ve biyoetanol üretiminde daha iyi bir renk ile sonuçlanan, daha yüksek ürün getirisi ve verimlilik artışı sağlayan kimyasal çözümler sunmaktadır. Sektörde iyi tanınması, geniş ürün yelpazesi sunması, tüm şeker ve biyoetanol üretim süreci ile ilgili kapsamlı teknik uzmanlığı ile birlikte, Royalin kimyasalları, Arenco’yu sektöründe tercih edilen kimyasal ve hizmet tedarikçisi yapmıştır.
Anyonik Flokülantlar
Arenco, anyonik toz flokülantları, şeker ve biyoetanol endüstrisinde farklı ayrıştırma işlemleri için kullanmaktadır. Değişken moleküler ağırlıkları ve yük değişimleri, ürün yelpazesinin farklı koşullar için kullanılabilir olmasını sağlar.
Biyositler
ROYAL BC ürün yelpazesi, şeker kamışı ve şeker pancarı fabrikalarında mikrobiyolojik üremeyi kontrol etmek için farklı kimyasal türleri sunar.
Proses Yardımcı Maddeleri
Arenco’nun anahtar yetkinliği, müşterilerinin proses optimizasyonunu sağlayabilmek için etkili bir yardımcı olabilmesidir. Arenco, her bir ilgili işlem aşamasına mükemmel şekilde uyum sağlayan yardımcı madde seçenekleri yaratmıştır.