Suyun Kimyasalaihtiyaç duyduğu anda...
Kimyasalların
Dinamiği

ARENCO KİMYASALLARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPMANIN 4 AJANTAJI - W I S E

Warranty Of Arenco
Arenco GarantisiArenco, endüstriyel su arıtma sektöründeki ilk "Garanti Sistemini"..

Innovative Dynamic Chemicals
Yaratıcı Dinamik KimyasallarSu, yeryüzündeki yaşam için bir önkoşuldur. İnsan faaliyetleri...

Special Projects Consulting
Özel Proje DanışmanlığıArenco, özellikle büyük işletmelerle fakat bununla sınırlı olmaksızın...

Enterprises Synergy Supply Chain
İşletmeler Sinerjik Tedarik Zincir ProgramıArenco dinamikleri, su yönetiminde özel kimyasalların araştırılması ve ...
4'lü KORUMA SERVİS KONTROL SİSTEMİ
 

1. DENEYİM: TEKNİK PAZARLAMA VE SEKTÖREL ÖLÇÜMLEME DEPARTMANI

İşletmelerde kullanılan su ve enerji verimliliği arasındaki güçlü bağı kurmak ve çözüm odaklı bir sinerji yaratmak için ilk adım; sektör dinamiklerinin algılanmasıdır. Marketing biriminde pazar ve endüstri analizi üzerine her işletmenin işleyişini doğrudan ve dolaylı etkileyen faktörler gözlemlenir. Beklentilerin saptanması ve doğru çözümler sunulması için sektöre özel çalışma yürütülerek başarılı örnek müşteri çalışmaları incelenir; ‘case-study’ şeklinde ilgili birimlerle paylaşılır.

2. PROSES: ETKENLİK & VERİMLİLİK SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ DEPARTMANI

Kimyasal şartlandırmanın başlangıç noktası olan proses bilgisi; değişik dallarda üretim yapan her bir tesisin kendine özgü çalışma prensipleri, su karakteristiği, tesis özellikleri ve işletme şartları olması nedeniyle önemlidir. Arenco süreç mühendisliği; öncelikle ham su ile işletmede kullanılan su değerlerinin karşılaştırmalı ölçümlenmesi ile başlayan değerlendirme süreci ile başlar. Uluslararası saha tecrübesi, kimyasal uygulama kabiliyeti, makina ve ekipman bilgisi ile çalışılan farklı sektörler ve çeşitli aplikasyonlar arası çapraz teknik bilgi akışından da faydalanılarak kimyasal şartlandırma için özel programlar hazırlar. Arenco proses ve kimyasal uzmanlığı, gıdadan petrokimya, kağıttan otomotive, ağaçtan tekstile kadar uzanan geniş bir üretim yelpazesi üzerine edinilmiş tecrübeleri kapsar.

3. İNOVASYON: ARAŞTIRMA MERKEZİ VE GELİŞTİRME BİRİMİ

Araştırma ve geliştirme bölümü; her segment için ayrı bir çalışmanın yürütüldüğü, mekanik ve operasyonel beklentilerle şekillenen ihtiyaç analizi sonuçlarına göre kimyasal formüllerin dinamik olarak yeniden yapılandırıldığı özel ve inovatif ürün geliştirme birimidir. Endüstriyel üretim prosesinde gerek soğutma amaçlı, gerekse ısıtma amaçlı su kullanımında metal ile temas halinde; korozyon, kireç, depozit oluşumu ve bakteriyolojik faaliyet unsurları ortaya çıkabilir. Sistemlerin verimsiz çalışmalarına, ömürlerinin kısalmasına, enerji ve üretim kayıplarına neden olan bu risklerin minimize edilmesi ve ortadan kaldırılması amacı ile farklı yöntemler ve özel ekipmanlar kullanılarak müşteriye özgü çözümler üretilir.

4. SERVİS: İŞLETME TEKNİK SERVİS DEPARTMANI

Müşteri servis birimi; düzenli müşteri ziyareti ile elde edilen su analizi sonuçlarının sürekli monitör edildiği, tüm ilerlemeler ve geribildirimlerin değerlendirildiği ve raporlandırıldığı bölümdür. İstenilmeyen unsurların (korozyon, kireçlenme, depozitlenme ve bakteriyolojik faaliyetler) oluşmaması için, düzenli analizler, web tabanlı otomasyon denetim sistemi, müşteri bildirim yönetimi, raporlama, grafikler yardımıyla periyodik takip programı uygulanır.

Endüstriyel Su Arıtımı ve Hizmetleri

Arenco Dinamikleri ve hizmetleri, müşteri varlıklarını ölçeklendirme, paslanma ve kirlilikten korumak, sistem performansını optimize etmek, enerji ve su tasarrufu sağlamak için kullanılır.

Arenco, su arıtımı ile ilgili tüm soruları ve sorunları değerlendirir ve yalnızca kimyasal ürünlerin sunumunu değil aynı zamanda yerel servis uzmanları aracılığıyla kapsamlı hizmet ve destek sunar.

Endüstriyel Atıksu Arıtma ve Hizmetleri

Su yeryüzünde yaşam için bir ön koşuldur. İnsan faaliyetleri her seviyede suya ve onun geniş kullanım şekillerine bağımlıdır. Ve, tatlı suyun sürekli doğanın döngüleri tarafından yenilendiği bilinen bir gerçektir.

Atık su arıtımında British Arenco Chemicals lisanslı AQUADEX dinamik çözümlemeleri ile Arenco Türkiye; ürün ve servis hizmetinin birbiriyle iç içe sinerji yarattığı özel bir çalışma şekli geliştirmiş ve sektörde bir ithalatçı, üretici ya da distribütör tanımı yerine ‘servis sağlayıcı’ sıfatı ile yer almıştır.

Su Proses Kimyasalları ve Hizmetleri

Arenco, müşterileriyle birlikte kâğıt ve şeker endüstrisinin ilerlemesine kendini adamıştır. Kâğıt hamuru ve endüstrisinin uygulanmasında değer yaratılması ve ürün çıkarılması aşamalarında uzmanlık sahibidir. Kimya teknik mühendisleri ile işlemlerin etkinliğini, verimliliği ve nihai ürün kalitesini arttırır.

Arenco, kâğıt ürünlerinin fiziki niteliklerini arttırabilmek için formüle edilmiş kâğıt performans kimyasallarının tümünü sunmaktadır. Uluslararası üretim ağı dolayısı ile yüksek performanslı ürünler ve bölgesel kalıcılık sunar.

Pro Havuz Su Kimyasalları ve Hizmetleri

Hizmet sektöründe sağlık güvenliği konusunda çalışan turizm profesyonellerinin ortak görüşü; kalitenin istikrarı kavramının önemidir. Başta otel ve tatil köyleri olmak üzere büyük işletmelerin sunduğu hizmetler arasında risk alınamayacak konuların en başında yüzme havuzu sağlığı gelmektedir.

BRITISH ARENCO CHEMICALS®;Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerimizdeki otel ve tatil köylerine lisanslı formülleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı tescilli markası PoolGuardPro profesyonel havuz suyu kimyasalları ile servis hizmeti vermektedir.